Preliminaly Rounds flight order

Pre 1R(4.Oct) Pre 2R(5.Oct)
Order No. Name Pre. District Order No. Name Pre. District
9:00 1 40 Makoto Numazawa Touhoku 8:30 1 19 Masahiro Susuda Hokkaido
2 41 Hiroki Ito 2018 J/N 1st 2 20 Kazushi Onizawa 2018 J/N 6th
3 42 Kazuhiko Watanabe Hokkaido 3 21 Yuji Kamiya East Japan
4 1 Masanorii Ito East Japan 4 22 Atsuo Shimada East Japan
5 2 Haruo Ueno Kyusyu 5 23 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu
6 3 Takashi Sato East Japan 6 24 Yukihiro Dobashi 2018 J/N 5th
7 4 Yoshihiro Susuda Hokkaido 7 25 Syuichi Ohura Kyusyu
8 5 Hironobu takahashi Touhoku 8 26 Kenji Shimotoso East Japan
9 6 Hiromitsu Mineyama West Japan 9 27 Takashi Nonogaki 2018 J/N 4th
10 7 Tsubasa Uchida 2018 J/N 8th 10 28 Takeshi Imai West Japan
11 8 Tetsuya Kusakabe West Japan 11 29 Zenichi Maeda East Japan
12 9 Asahiko Satohisa Hokkaido 12 30 Hidekazu Takada West Japan
13 10 Takahiko Nobuhara West Japan 13 31 Hitoshi Iwai West Japan
14 11 Shinya Kunii 2018 J/N 3rd 14 32 Masatoshi Iso 2018 J/N 2nd
15 12 Takaaki Kashiwabara Kyusyu 15 33 Shin Moriyasu West Japan
16 13 Syouji Imai West Japan 16 34 Tamotsu Ninomiya West Japan
17 14 Kazuhiro Sugama Touhoku 17 35 Kazuaki Kougo West Japan
18 15 Kazuyuki Hamano Kyusyu 18 36 Akira Mahara Kyusyu
19 16 Naoki Horii East Japan 19 37 Kazunari Suzuki Touhoku
20 17 Masahiko Ino East Japan 20 38 Hiroki Nagaoka East Japan
21 18 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu 21 39 Yasuichi Sawamura East Japan
22 19 Masahiro Susuda Hokkaido 22 40 Makoto Numazawa Touhoku
23 20 Kazushi Onizawa 2018 J/N 6th 23 41 Hiroki Ito 2018 J/N 1st
24 21 Yuji Kamiya East Japan 24 42 Kazuhiko Watanabe Hokkaido
25 22 Atsuo Shimada East Japan 25 1 Masanorii Ito East Japan
26 23 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu 26 2 Haruo Ueno Kyusyu
27 24 Yukihiro Dobashi 2018 J/N 5th 27 3 Takashi Sato East Japan
28 25 Syuichi Ohura Kyusyu 28 4 Yoshihiro Susuda Hokkaido
29 26 Kenji Shimotoso East Japan 29 5 Hironobu takahashi Touhoku
30 27 Takashi Nonogaki 2018 J/N 4th 30 6 Hiromitsu Mineyama West Japan
31 28 Takeshi Imai West Japan 31 7 Tsubasa Uchida 2018 J/N 8th
32 29 Zenichi Maeda East Japan 32 8 Tetsuya Kusakabe West Japan
33 30 Hidekazu Takada West Japan 33 9 Asahiko Satohisa Hokkaido
34 31 Hitoshi Iwai West Japan 34 10 Takahiko Nobuhara West Japan
35 32 Masatoshi Iso 2018 J/N 2nd 35 11 Shinya Kunii 2018 J/N 3rd
36 33 Shin Moriyasu West Japan 36 12 Takaaki Kashiwabara Kyusyu
37 34 Tamotsu Ninomiya West Japan 37 13 Syouji Imai West Japan
38 35 Kazuaki Kougo West Japan 38 14 Kazuhiro Sugama Touhoku
39 36 Akira Mahara Kyusyu 39 15 Kazuyuki Hamano Kyusyu
40 37 Kazunari Suzuki Touhoku 40 16 Naoki Horii East Japan
41 38 Hiroki Nagaoka East Japan 41 17 Masahiko Ino East Japan
42 39 Yasuichi Sawamura East Japan 42 18 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu
Judge Member for Pre.1R Judge Member for Pre.2R
1 Shegetada Taya 1 Takakiyo Kitagawa
2 Yutaka Ueda 2 Takashi Ishimori
3 Yasutomo Tsutsui 3 Tadashi Ohya
4 Shizuo Ishikawa 4 Yukio Hayashi
5 Gichi Naruke 5 Michio Arai

(C)Ichiro Komori,All right reserved