2018F3C Japanese Nationals Competitors List

The number indicated in the table is a formal player number.
Flyght order will be carried 4.Oct

No. Name Pre. District
1 Takashi Shimotoso East Japan
2 Hiroki Nagaoka East Japan
3 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu
4 Yoshihiro Susuda Hokkaido
5 Yukihiro Kumagaya Hokuriku-Tyubu
6 Masatoshi Iso 2017 J/N 2nd
7 Masahiko Ino East Japan
8 Takashi Nonogaki Hokuriku-Tyubu
9 Yukihiro Dobashi 2017 J/N 4th
10 Yuji Kamiya East Japan
11 Kazuaki Kougo 2017 J/N 5th
12 Hironobu takahashi Touhoku
13 Makoto Numazawa Touhoku
14 Kazushi Onizawa 2017 J/N 6th
15 Syuichi Ohura Kyusyu
16 Syouji Imai West Japan
17 Tamotsu Ninomiya West Japan
18 Naoki Horii East Japan
19 Hiromitsu Mineyama West Japan
20 Osamu Shinkai Kyusyu
21 Atsuo Shimada East Japan
22 Kenji Moriyama West Japan
23 Kazuyuki Yamanaka West Japan
24 Kazuhiro Ohmori East Japan
25 Naoya Kawaguchi 2017 J/N 8th
26 Zenichi Maeda East Japan
27 Takaaki Kashiwabara Kyusyu
28 Hidekazu Takada West Japan
29 Shinya Kunii 2017 J/N 7th
30 Hitoshi Iwai West Japan
31 Shin Moriyasu West Japan
32 Yasuichi Sawamura 2017 J/N 3rd
33 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu
34 Takeshi Imai West Japan
35 Tsubasa Uchida Hokkaido
36 Haruo Ueno Kyusyu
37 Hiroki Ito 2017 J/N 1st
38 Kazuhiro Sugama Touhoku
39 Takashi Sato East Japan
40 Akira Mahara Kyusyu
41 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu
42 Kenichi Abe Hokkaido
(C)Ichiro Komori,All rights reserved