Result after preliminaly 1st round

Score Judge Points
@ Pilot No. Name District 1R 2R Pre. Total F/O 1R F/O 2R Total 1R 2R F/O 1R F/F 2R
1 37 Hiroki Ito 2017 J/N 1st 1000.00 *** 1000.00 *** *** 1000.00 255.50 *** *** ***
2 6 Masatoshi Iso 2017 J/N 2nd 936.40 *** 936.40 *** *** 936.40 239.25 *** *** ***
3 29 Shinya Kunii 2017 J/N 7th 897.26 *** 897.26 *** *** 897.26 229.25 *** *** ***
4 9 Yukihiro Dobashi 2017 J/N 4th 875.73 *** 875.73 *** *** 875.73 223.75 *** *** ***
5 8 Takashi Nonogaki Hokuriku-Tyubu 870.84 *** 870.84 *** *** 870.84 222.50 *** *** ***
6 14 Kazushi Onizawa 2017 J/N 6th 864.97 *** 864.97 *** *** 864.97 221.00 *** *** ***
7 35 Tsubasa Uchida Hokkaido 848.34 *** 848.34 *** *** 848.34 216.75 *** *** ***
8 25 Naoya Kawaguchi 2017 J/N 8th 846.38 *** 846.38 *** *** 846.38 216.25 *** *** ***
9 27 Takaaki Kashiwabara Kyusyu 831.70 *** 831.70 *** *** 831.70 212.50 *** *** ***
9 31 Shin Moriyasu West Japan 831.70 *** 831.70 *** *** 831.70 212.50 *** *** ***
11 11 Kazuaki Kougo 2017 J/N 5th 827.79 *** 827.79 *** *** 827.79 211.50 *** *** ***
12 7 Masahiko Ino East Japan 817.03 *** 817.03 *** *** 817.03 208.75 *** *** ***
13 34 Takeshi Imai West Japan 812.13 *** 812.13 *** *** 812.13 207.50 *** *** ***
14 26 Zenichi Maeda East Japan 799.41 *** 799.41 *** *** 799.41 204.25 *** *** ***
15 10 Yuji Kamiya East Japan 791.59 *** 791.59 *** *** 791.59 202.25 *** *** ***
16 3 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu 774.95 *** 774.95 *** *** 774.95 198.00 *** *** ***
17 28 Hidekazu Takada West Japan 767.12 *** 767.12 *** *** 767.12 196.00 *** *** ***
18 2 Hiroki Nagaoka East Japan 762.23 *** 762.23 *** *** 762.23 194.75 *** *** ***
19 18 Naoki Horii East Japan 760.27 *** 760.27 *** *** 760.27 194.25 *** *** ***
20 1 Takashi Shimotoso East Japan 741.68 *** 741.68 *** *** 741.68 189.50 *** *** ***
21 15 Syuichi Ohura Kyusyu 738.75 *** 738.75 *** *** 738.75 188.75 *** *** ***
22 13 Makoto Numazawa Touhoku 729.94 *** 729.94 *** *** 729.94 186.50 *** *** ***
23 16 Syouji Imai West Japan 715.26 *** 715.26 *** *** 715.26 182.75 *** *** ***
24 5 Yukihiro Kumagaya Hokuriku-Tyubu 714.29 *** 714.29 *** *** 714.29 182.50 *** *** ***
24 41 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 714.29 *** 714.29 *** *** 714.29 182.50 *** *** ***
26 30 Hitoshi Iwai West Japan 710.37 *** 710.37 *** *** 710.37 181.50 *** *** ***
27 36 Haruo Ueno Kyusyu 708.41 *** 708.41 *** *** 708.41 181.00 *** *** ***
28 19 Hiromitsu Mineyama West Japan 699.61 *** 699.61 *** *** 699.61 178.75 *** *** ***
29 22 Kenji Moriyama West Japan 694.72 *** 694.72 *** *** 694.72 177.50 *** *** ***
30 17 Tamotsu Ninomiya West Japan 693.74 *** 693.74 *** *** 693.74 177.25 *** *** ***
31 40 Akira Mahara Kyusyu 689.82 *** 689.82 *** *** 689.82 176.25 *** *** ***
32 21 Atsuo Shimada East Japan 688.85 *** 688.85 *** *** 688.85 176.00 *** *** ***
33 12 Hironobu takahashi Touhoku 685.91 *** 685.91 *** *** 685.91 175.25 *** *** ***
34 20 Osamu Shinkai Kyusyu 682.00 *** 682.00 *** *** 682.00 174.25 *** *** ***
35 4 Yoshihiro Susuda Hokkaido 680.04 *** 680.04 *** *** 680.04 173.75 *** *** ***
36 33 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu 672.21 *** 672.21 *** *** 672.21 171.75 *** *** ***
37 39 Takashi Sato East Japan 668.30 *** 668.30 *** *** 668.30 170.75 *** *** ***
38 24 Kazuhiro Ohmori East Japan 662.43 *** 662.43 *** *** 662.43 169.25 *** *** ***
39 38 Kazuhiro Sugama Touhoku 651.66 *** 651.66 *** *** 651.66 166.50 *** *** ***
40 23 Kazuyuki Yamanaka West Japan 637.96 *** 637.96 *** *** 637.96 163.00 *** *** ***
41 42 Kenichi Abe Hokkaido 632.09 *** 632.09 *** *** 632.09 161.50 *** *** ***
42 32 Yasuichi Sawamura 2017 J/N 3rd *** 0.00 *** *** *** *** *** ***

No.32 Sawamura declined to participate

(C)Ichiro Komori,All right reserved