Result after Fly-Off 2nd round
(Final Result)

Score Judge Points
@ Pilot No. Name District 1R 2R Pre. Total F/O 1R F/O 2R Total 1R 2R F/O 1R F/F 2R
1 37 Hiroki Ito 2017 J/N 1st 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 2000.00 255.50 236.50 247.25 249.50
2 6 Masatoshi Iso 2017 J/N 2nd 936.40 856.24 936.40 911.02 916.83 1853.23 239.25 202.50 225.25 228.75
3 29 Shinya Kunii 2017 J/N 7th 897.26 904.86 904.86 851.37 849.70 1756.23 229.25 214.00 210.50 212.00
4 8 Takashi Nonogaki Hokuriku-Tyubu 870.84 884.78 884.78 826.09 869.74 1754.52 222.50 209.25 204.25 217.00
5 9 Yukihiro Dobashi 2017 J/N 4th 875.73 831.92 875.73 818.00 812.63 1693.73 223.75 196.75 202.25 202.75
6 14 Kazushi Onizawa 2017 J/N 6th 864.97 867.86 867.86 793.73 804.61 1672.47 221.00 205.25 196.25 200.75
7 25 Naoya Kawaguchi 2017 J/N 8th 846.38 865.75 865.75 759.35 769.54 1635.29 216.25 204.75 187.75 192.00
8 35 Tsubasa Uchida Hokkaido 848.34 773.78 848.34 765.42 749.50 1613.76 216.75 183.00 189.25 187.00
9 11 Kazuaki Kougo 2017 J/N 5th 827.79 821.35 827.79 744.19 785.57 1613.36 211.50 194.25 184.00 196.00
10 31 Shin Moriyasu West Japan 831.70 775.90 831.70 766.43 739.48 1598.13 212.50 183.50 189.50 184.50
11 27 Takaaki Kashiwabara Kyusyu 831.70 667.02 831.70 729.02 622.24 1560.72 212.50 157.75 180.25 155.25
12 7 Masahiko Ino East Japan 817.03 785.41 817.03 732.05 667.33 1549.08 208.75 185.75 181.00 166.50
13 34 Takeshi Imai West Japan 812.13 731.50 812.13 722.95 667.33 1535.09 207.50 173.00 178.75 166.50
14 18 Naoki Horii East Japan 760.27 801.27 801.27 684.53 710.42 1511.69 194.25 189.50 169.25 177.25
15 26 Zenichi Maeda East Japan 799.41 707.19 799.41 702.73 688.38 1502.14 204.25 167.25 173.75 171.75
16 10 Yuji Kamiya East Japan 791.59 775.90 791.59 791.59 202.25 183.50 *** ***
17 3 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu 774.95 771.67 774.95 774.95 198.00 182.50 *** ***
18 16 Syouji Imai West Japan 715.26 774.84 774.84 774.84 182.75 183.25 *** ***
19 28 Hidekazu Takada West Japan 767.12 747.36 767.12 767.12 196.00 176.75 *** ***
20 2 Hiroki Nagaoka East Japan 762.23 579.28 762.23 762.23 194.75 137.00 *** ***
21 13 Makoto Numazawa Touhoku 729.94 744.19 744.19 744.19 186.50 176.00 *** ***
22 1 Takashi Shimotoso East Japan 741.68 705.07 741.68 741.68 189.50 166.75 *** ***
23 15 Syuichi Ohura Kyusyu 738.75 717.76 738.75 738.75 188.75 169.75 *** ***
24 38 Kazuhiro Sugama Touhoku 651.66 731.50 731.50 731.50 166.50 173.00 *** ***
25 19 Hiromitsu Mineyama West Japan 699.61 720.93 720.93 720.93 178.75 170.50 *** ***
26 21 Atsuo Shimada East Japan 688.85 714.59 714.59 714.59 176.00 169.00 *** ***
27 5 Yukihiro Kumagaya Hokuriku-Tyubu 714.29 646.93 714.29 714.29 182.50 153.00 *** ***
27 41 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 714.29 695.56 714.29 714.29 182.50 164.50 *** ***
29 30 Hitoshi Iwai West Japan 710.37 580.34 710.37 710.37 181.50 137.25 *** ***
30 17 Tamotsu Ninomiya West Japan 693.74 709.30 709.30 709.30 177.25 167.75 *** ***
31 36 Haruo Ueno Kyusyu 708.41 546.51 708.41 708.41 181.00 129.25 *** ***
32 40 Akira Mahara Kyusyu 689.82 698.73 698.73 698.73 176.25 165.25 *** ***
33 22 Kenji Moriyama West Japan 694.72 644.82 694.72 694.72 177.50 152.50 *** ***
34 12 Hironobu takahashi Touhoku 685.91 694.50 694.50 694.50 175.25 164.25 *** ***
35 39 Takashi Sato East Japan 668.30 688.16 688.16 688.16 170.75 162.75 *** ***
36 20 Osamu Shinkai Kyusyu 682.00 621.56 682.00 682.00 174.25 147.00 *** ***
37 4 Yoshihiro Susuda Hokkaido 680.04 0.00 680.04 680.04 173.75 0.00 *** ***
38 33 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu 672.21 584.57 672.21 672.21 171.75 138.25 *** ***
39 24 Kazuhiro Ohmori East Japan 662.43 639.53 662.43 662.43 169.25 151.25 *** ***
40 23 Kazuyuki Yamanaka West Japan 637.96 502.11 637.96 637.96 163.00 118.75 *** ***
41 42 Kenichi Abe Hokkaido 632.09 557.08 632.09 632.09 161.50 131.75 *** ***
42 32 Yasuichi Sawamura 2017 J/N 3rd 0.00 0.00 *** *** *** ***(C)Ichiro Komori,All right reserved