Preliminaly Rounds flight order

Pre 1R(5.Oct) Pre 2R(6.Oct)
Order No. Name Pre. District Order No. Name Pre. District
9:00 1 38 Kazuhiro Sugama Touhoku 8:30 1 16 Syouji Imai West Japan
2 39 Takashi Sato East Japan 2 17 Tamotsu Ninomiya West Japan
3 40 Akira Mahara Kyusyu 3 18 Naoki Horii East Japan
4 41 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 4 19 Hiromitsu Mineyama West Japan
5 42 Kenichi Abe Hokkaido 5 20 Osamu Shinkai Kyusyu
6 1 Takashi Shimotoso East Japan 6 21 Atsuo Shimada East Japan
7 2 Hiroki Nagaoka East Japan 7 22 Kenji Moriyama West Japan
8 3 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu 8 23 Kazuyuki Yamanaka West Japan
9 4 Yoshihiro Susuda Hokkaido 9 24 Kazuhiro Ohmori East Japan
10 5 Yukihiro Kumagaya Hokuriku-Tyubu 10 25 Naoya Kawaguchi 2017 J/N 8th
11 6 Masatoshi Iso 2017 J/N 2nd 11 26 Zenichi Maeda East Japan
12 7 Masahiko Ino East Japan 12 27 Takaaki Kashiwabara Kyusyu
13 8 Takashi Nonogaki Hokuriku-Tyubu 13 28 Hidekazu Takada West Japan
14 9 Yukihiro Dobashi 2017 J/N 4th 14 29 Shinya Kunii 2017 J/N 7th
15 10 Yuji Kamiya East Japan 15 30 Hitoshi Iwai West Japan
16 11 Kazuaki Kougo 2017 J/N 5th 16 31 Shin Moriyasu West Japan
17 12 Hironobu takahashi Touhoku 17 32 Yasuichi Sawamura 2017 J/N 3rd
18 13 Makoto Numazawa Touhoku 18 33 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu
19 14 Kazushi Onizawa 2017 J/N 6th 19 34 Takeshi Imai West Japan
20 15 Syuichi Ohura Kyusyu 20 35 Tsubasa Uchida Hokkaido
21 16 Syouji Imai West Japan 21 36 Haruo Ueno Kyusyu
22 17 Tamotsu Ninomiya West Japan 22 37 Hiroki Ito 2017 J/N 1st
23 18 Naoki Horii East Japan 23 38 Kazuhiro Sugama Touhoku
24 19 Hiromitsu Mineyama West Japan 24 39 Takashi Sato East Japan
25 20 Osamu Shinkai Kyusyu 25 40 Akira Mahara Kyusyu
26 21 Atsuo Shimada East Japan 26 41 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu
27 22 Kenji Moriyama West Japan 27 42 Kenichi Abe Hokkaido
28 23 Kazuyuki Yamanaka West Japan 28 1 Takashi Shimotoso East Japan
29 24 Kazuhiro Ohmori East Japan 29 2 Hiroki Nagaoka East Japan
30 25 Naoya Kawaguchi 2017 J/N 8th 30 3 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu
31 26 Zenichi Maeda East Japan 31 4 Yoshihiro Susuda Hokkaido
32 27 Takaaki Kashiwabara Kyusyu 32 5 Yukihiro Kumagaya Hokuriku-Tyubu
33 28 Hidekazu Takada West Japan 33 6 Masatoshi Iso 2017 J/N 2nd
34 29 Shinya Kunii 2017 J/N 7th 34 7 Masahiko Ino East Japan
35 30 Hitoshi Iwai West Japan 35 8 Takashi Nonogaki Hokuriku-Tyubu
36 31 Shin Moriyasu West Japan 36 9 Yukihiro Dobashi 2017 J/N 4th
37 32 Yasuichi Sawamura 2017 J/N 3rd 37 10 Yuji Kamiya East Japan
38 33 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu 38 11 Kazuaki Kougo 2017 J/N 5th
39 34 Takeshi Imai West Japan 39 12 Hironobu takahashi Touhoku
40 35 Tsubasa Uchida Hokkaido 40 13 Makoto Numazawa Touhoku
41 36 Haruo Ueno Kyusyu 41 14 Kazushi Onizawa 2017 J/N 6th
42 37 Hiroki Ito 2017 J/N 1st 42 15 Syuichi Ohura Kyusyu
Judge Member for Pre.1R Judge Member for Pre.2R
1 Shigetada Taya 1 Kensuke Hirooka
2 Sadanobu Shintani 2 Yutaka Ueda
3 Takakiyo Kitagawa 3 Takashi Ishimori
4 Yasutomo Tutsui 4 Giichi Naruke
5 Tadashi Ohya 5 Yukio Hayashi

(C)Ichiro Komori,All right reserved