Result after preliminaly 2nd round

Ito's helicopter fell just before the start of DOUBLE ROLLING STALL TURN.
Score Judge Points
Place Pilot No. Name District 1R 2R Pre. Total F/O 1R F/O 2R Total 1R 2R F/O 1R F/F 2R
1 1 Yukihiro Dobashi 2007 J/N 3rd 1000.00 976.29 1000.00 1000.00 241.5 226.5 *** ***
1 7 Manabu Hashimoto 2007 J/N 4th 935.82 1000.00 1000.00 1000.00 226.0 232.0 *** ***
3 23 Kazuyuki Sensui 2007 J/N 2nd 964.80 993.53 993.53 993.53 233.0 230.5 *** ***
4 20 Hiroki Ito 2007 J/N 1st 985.51 426.72 985.51 985.51 238.0 99.0 *** ***
5 30 Yasuichi Sawamura 2007 J/N 5th 952.38 969.83 969.83 969.83 230.0 225.0 *** ***
6 21 Minoru Kobayashi 2007 J/N 6th 954.45 950.43 954.45 954.45 230.5 220.5 *** ***
7 15 Shinya Kunii West Japan 921.33 952.59 952.59 952.59 222.5 221.0 *** ***
8 11 Takashi Nonogaki Hokuriku-Tyubu 857.14 928.88 928.88 928.88 207.0 215.5 *** ***
9 6 Masatoshi Iso East Japan 857.14 913.79 913.79 913.79 207.0 212.0 *** ***
10 40 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 871.64 885.78 885.78 885.78 210.5 205.5 *** ***
11 9 Masahiko Ino East Japan 784.68 881.47 881.47 881.47 189.5 204.5 *** ***
12 31 Hidekazu Nagasawa Touhoku 863.35 879.31 879.31 879.31 208.5 204.0 *** ***
13 24 Kazuaki Kougo West Japan 838.51 875.00 875.00 875.00 202.5 203.0 *** ***
14 19 Etsuhiro Ootaka East Japan 795.03 868.53 868.53 868.53 192.0 201.5 *** ***
15 28 Makoto Numazawa Touhoku 857.14 855.60 857.14 857.14 207.0 198.5 *** ***
16 10 Syuichi Ohura Kyusyu 656.31 851.29 851.29 851.29 158.5 197.5 *** ***
16 17 Takanori Hisayasu East Japan 813.66 851.29 851.29 851.29 196.5 197.5 *** ***
18 41 Tetsuro Ikeda Kyusyu 848.86 844.83 848.86 848.86 205.0 196.0 *** ***
19 42 Kazuomi Tsukahara East Japan 846.79 799.57 846.79 846.79 204.5 185.5 *** ***
20 37 Masao Maysumoto East Japan 840.58 799.57 840.58 840.58 203.0 185.5 *** ***
21 4 Kazushi Onizawa East Japan 819.88 827.59 827.59 827.59 198.0 192.0 *** ***
21 8 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu 799.17 827.59 827.59 827.59 193.0 192.0 *** ***
23 14 Yuji Kamiya East Japan 824.02 814.66 824.02 824.02 199.0 189.0 *** ***
24 34 Tetsuya Kusakabe West Japan 811.59 812.50 812.50 812.50 196.0 188.5 *** ***
25 36 Tsubasa Uchida West Japan 790.89 810.34 810.34 810.34 191.0 188.0 *** ***
26 33 Syoji Imai West Japan 782.61 808.19 808.19 808.19 189.0 187.5 *** ***
27 32 Shizuo Ishikawa East Japan 780.54 806.03 806.03 806.03 188.5 187.0 *** ***
28 16 Takashi Shimotoso East Japan 772.26 788.79 788.79 788.79 186.5 183.0 *** ***
29 38 Jyun Kimura West Japan 780.54 728.45 780.54 780.54 188.5 169.0 *** ***
30 29 Motohiro Izumi Hokuriku-Tyubu 763.98 778.02 778.02 778.02 184.5 180.5 *** ***
31 27 Takashi Tanaka West Japan 710.14 771.55 771.55 771.55 171.5 179.0 *** ***
31 39 Hiroyuki Takemori Kyusyu 759.83 771.55 771.55 771.55 183.5 179.0 *** ***
33 13 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 745.34 760.78 760.78 760.78 180.0 176.5 *** ***
34 5 Yoshihiro Hayashi East Japan 755.69 737.07 755.69 755.69 182.5 171.0 *** ***
35 26 Kenji Moriyama West Japan 677.02 745.69 745.69 745.69 163.5 173.0 *** ***
36 2 Hironobu Takahashi Touhoku 706.00 743.53 743.53 743.53 170.5 172.5 *** ***
37 25 Masahiro Susuda Hokkaido 691.51 737.07 737.07 737.07 167.0 171.0 *** ***
38 18 Jyunichi Chiba Hokkaido 681.16 730.60 730.60 730.60 164.5 169.5 *** ***
39 3 Hideo Okada East Japan 687.37 724.14 724.14 724.14 166.0 168.0 *** ***
40 12 Jyoji Yoshida Touhoku 706.00 713.36 713.36 713.36 170.5 165.5 *** ***
41 22 Nobuyuki Nishimura Kyusyu 689.44 706.90 706.90 706.90 166.5 164.0 *** ***(C)Ichiro Komori,All right reserved