Result after preliminaly 1st round

Score Judge Points
@ Pilot No. Name District 1R 2R Pre. Total F/O 1R F/O 2R Total 1R 2R F/O 1R F/F 2R
1 1 Yukihiro Dobashi 2007 J/N 3rd 1000.00 *** 1000.00 *** *** 1000.00 241.5 *** *** ***
2 20 Hiroki Ito 2007 J/N 1st 985.51 *** 985.51 *** *** 985.51 238.0 *** *** ***
3 23 Kazuyuki Sensui 2007 J/N 2nd 964.80 *** 964.80 *** *** 964.80 233.0 *** *** ***
4 21 Minoru Kobayashi 2007 J/N 6th 954.45 *** 954.45 *** *** 954.45 230.5 *** *** ***
5 30 Yasuichi Sawamura 2007 J/N 5th 952.38 *** 952.38 *** *** 952.38 230.0 *** *** ***
6 7 Manabu Hashimoto 2007 J/N 4th 935.82 *** 935.82 *** *** 935.82 226.0 *** *** ***
7 15 Shinya Kunii West Japan 921.33 *** 921.33 *** *** 921.33 222.5 *** *** ***
8 40 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 871.64 *** 871.64 *** *** 871.64 210.5 *** *** ***
9 31 Hidekazu Nagasawa Touhoku 863.35 *** 863.35 *** *** 863.35 208.5 *** *** ***
10 6 Masatoshi Iso East Japan 857.14 *** 857.14 *** *** 857.14 207.0 *** *** ***
10 11 Takashi Nonogaki Hokuriku-Tyubu 857.14 *** 857.14 *** *** 857.14 207.0 *** *** ***
10 28 Makoto Numazawa Touhoku 857.14 *** 857.14 *** *** 857.14 207.0 *** *** ***
13 41 Tetsuro Ikeda Kyusyu 848.86 *** 848.86 *** *** 848.86 205.0 *** *** ***
14 42 Kazuomi Tsukahara East Japan 846.79 *** 846.79 *** *** 846.79 204.5 *** *** ***
15 37 Masao Maysumoto East Japan 840.58 *** 840.58 *** *** 840.58 203.0 *** *** ***
16 24 Kazuaki Kougo West Japan 838.51 *** 838.51 *** *** 838.51 202.5 *** *** ***
17 14 Yuji Kamiya East Japan 824.02 *** 824.02 *** *** 824.02 199.0 *** *** ***
18 4 Kazushi Onizawa East Japan 819.88 *** 819.88 *** *** 819.88 198.0 *** *** ***
19 17 Takanori Hisayasu East Japan 813.66 *** 813.66 *** *** 813.66 196.5 *** *** ***
20 34 Tetsuya Kusakabe West Japan 811.59 *** 811.59 *** *** 811.59 196.0 *** *** ***
21 8 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu 799.17 *** 799.17 *** *** 799.17 193.0 *** *** ***
22 19 Etsuhiro Ootaka East Japan 795.03 *** 795.03 *** *** 795.03 192.0 *** *** ***
23 36 Tsubasa Uchida West Japan 790.89 *** 790.89 *** *** 790.89 191.0 *** *** ***
24 9 Masahiko Ino East Japan 784.68 *** 784.68 *** *** 784.68 189.5 *** *** ***
25 33 Syoji Imai West Japan 782.61 *** 782.61 *** *** 782.61 189.0 *** *** ***
26 32 Shizuo Ishikawa East Japan 780.54 *** 780.54 *** *** 780.54 188.5 *** *** ***
26 38 Jyun Kimura West Japan 780.54 *** 780.54 *** *** 780.54 188.5 *** *** ***
28 16 Takashi Shimotoso East Japan 772.26 *** 772.26 *** *** 772.26 186.5 *** *** ***
29 29 Motohiro Izumi Hokuriku-Tyubu 763.98 *** 763.98 *** *** 763.98 184.5 *** *** ***
30 39 Hiroyuki Takemori Kyusyu 759.83 *** 759.83 *** *** 759.83 183.5 *** *** ***
31 5 Yoshihiro Hayashi East Japan 755.69 *** 755.69 *** *** 755.69 182.5 *** *** ***
32 13 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 745.34 *** 745.34 *** *** 745.34 180.0 *** *** ***
33 27 Takashi Tanaka West Japan 710.14 *** 710.14 *** *** 710.14 171.5 *** *** ***
34 2 Hironobu Takahashi Touhoku 706.00 *** 706.00 *** *** 706.00 170.5 *** *** ***
34 12 Jyoji Yoshida Touhoku 706.00 *** 706.00 *** *** 706.00 170.5 *** *** ***
36 25 Masahiro Susuda Hokkaido 691.51 *** 691.51 *** *** 691.51 167.0 *** *** ***
37 22 Nobuyuki Nishimura Kyusyu 689.44 *** 689.44 *** *** 689.44 166.5 *** *** ***
38 3 Hideo Okada East Japan 687.37 *** 687.37 *** *** 687.37 166.0 *** *** ***
39 18 Jyunichi Chiba Hokkaido 681.16 *** 681.16 *** *** 681.16 164.5 *** *** ***
40 26 Kenji Moriyama West Japan 677.02 *** 677.02 *** *** 677.02 163.5 *** *** ***
41 10 Syuichi Ohura Kyusyu 656.31 *** 656.31 *** *** 656.31 158.5 *** *** ***


(C)Ichiro Komori,All right reserved