Fly-Off Rounds flight order
F/O ‚P‚q
Order No. Name
8:30AM Start 1 30 Yasuichi Sawamura
2 21 Minoru Kobayashi
3 31 Hidekazu Nagasawa
4 11 Takashi Nonogaki
5 19 Etsuhiro Ootaka
Break
6 7 Manabu Hashimoto
7 40 Hiroshi Futatsugi
8 15 Shinya Kunii
9 24 Kazuaki Kougo
10 20 Hiroki Ito
Break
11 28 Makoto Numazawa
12 6 Masatoshi Iso
13 1 Yukihiro Dobashi
14 23 Kazuyuki Sensui
15 9 Masahiko Ino
Lunch
F/O 2‚q
”òs‡ No. ‘IŽèŽ–¼
1 15 Shinya Kunii
2 24 Kazuaki Kougo
3 20 Hiroki Ito
4 28 Makoto Numazawa
5 6 Masatoshi Iso
Break
6 1 Yukihiro Dobashi
7 23 Kazuyuki Sensui
8 9 Masahiko Ino
9 30 Yasuichi Sawamura
10 21 Minoru Kobayashi
Break
11 31 Hidekazu Nagasawa
12 11 Takashi Nonogaki
13 19 Etsuhiro Ootaka
14 7 Manabu Hashimoto
15 40 Hiroshi Futatsugi(C)Ichiro Komori,All rights reserved